Provádíme údržbu našich webových stránek, prozatím uveřejňujeme kompletní nabídku táborů pro rok 2015


Nabídka táborů

(všechny nabídky i přihlášky jsou ve formátu PDF)

Víkendové tábory

Pobytové tábory

Příměstské tábory

U obsazených táborů přijímáme již jen náhradníky

Celkový přehled

Celkový přehled ve formátu PDF ke stažení


Kontakt

Hlavní kontaktní telefon: 515 224 353


Kontakty na pracovníky DDM Znojmo:

Jméno

tel

Alexa Jan DiS.

604 561 643

Andresová Lenka

732 589 312

Andresová Marie

732 473 112

Bílková Hana, Mgr.

731 822 480

Bugajev Viktor, Mgr.

732 473 595

Čermák Bronislav, Mgr.

736 177 378

Frank Zdeněk

739 878 585

Lettlová Barbora, Mgr.

737 785 243

Malenová Marta

604 923 965

Šabatka Marek

606 916 518

Zapletalová Jarmila, Mgr.

605 013 356

Jelínková Zdeňka

515 224 353

Štanclová Martina

515 224 353

Valášek Miloš

515 224 353

Kochová Jiřina

515 224 353

Tomandlová Ludmila

515 224 353